Σκοπός

Σκοποί του 1ου Security Hackathon είναι:

 1. Η συλλογή και μετουσίωση πρωτότυπων ιδεών σε πρακτικά εργαλεία υποβοήθησης του καθημερινού έργου των Εταίρων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους
 2. Η αύξηση της αμυντικής θωράκισης τους με τη χρήση τεχνολογικών μέσων
 3. Οι εξεύρεση ιδεών/προτάσεων/εργαλείων που υποβοηθούν την αυτοματοποίηση διαδικασιών, την λήψη αποφάσεων και την προαγωγή διορθωτικών ενεργειών

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού  οι ομάδες πρέπει να δημιουργούν πρωτότυπα (MVPs) ή πρακτικές, ολοκληρωμένες προτάσεις που να επιδεικνύουν την εφαρμογή της ιδέας τους.

Θεματολογία

IDEA & Τράπεζα Κύπρου

 1. Λύσεις Cybersecurity εστιασμένες στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των ατόμων
 2. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψευδείς ειδήσεις (fake news)
 3. Ψηφιακή διπλωματία – Digital Diplomacy

Υπουργείο Άμυνας

 1. Εξοπλισμός Εκπαίδευσης (Virtual Reality και λύσεις λογισμικού, συσκευές)
 2. Λύσεις για βελτιστοποίηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων με τη χρήση λογισμικού
 3. Ανάλυση εικόνας παθητικών αισθητήρων και λήψη απόφασης με τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης με στόχο τη μείωση σε ανάγκες προσωπικού ή την διευκόλυνση τους
 4. Ασφαλής επικοινωνίες μέσα από το διαδίκτυο – offline και online κρυπτογράφηση και πρακτικές εφαρμογές της
 5. Εφαρμογή (interface) για στρατιωτικό προσωπικό με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. κινητές συσκευές) για συλλογή στοιχείων όπως εισηγήσεις για φαγητό, ψυχικής υγείας, υποβολή ιδεών, κλπ
 6. Ανάπτυξη συστήματος για διαχείριση των εφέδρων (ειδικότητες, φρουρές, αιτήματα, απαλλαγές, κλπ) με εφαρμογή μέσω κινητών συσκευών για το προσωπικό. Ειδικά, διαχείριση ταλέντου και αξιοποίηση του μέσα στην Ε.Φ.
 7. Αυτόνομα συστήματα – οχήματα, drones, κλπ
 8. Ψηφιοποίηση στρατιωτικών χαρτών
 9. Command & Control
 10. Προώθηση της ψυχοσωματικής υγείας και ευημερίας των στρατιωτών μέσω εφαρμογής στην οποία να καταχωρούν στοιχεία που τους επηρεάζουν
 11. Θεσμός Εισηγήσεων με απευθείας υποβολή από οποιοδήποτε στρατιώτη σε οποιαδήποτε βαθμίδα, εισήγησης για οποιοδήποτε θέμα, προς την Επιτροπή Εισηγήσεων
 12. Χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για ανάλυση δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων για διόρθωση σε σχέση με εισηγήσεις του προσωπικού, άδειες ασθενείας, κλπ.

Δικαίωμα Συμμετοχής

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου δυναμικού του κάθε Εταίρου / Φορέα.
 2. Η κάθε αίτηση για συμμετοχή θα υπόκειται σε αξιολόγηση από τους διοργανωτές οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα στην απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν οποιαδήποτε αίτηση για συμμετοχή για λόγους εθνικής ασφάλειας.
 3. Οι αιτούντες την συγκατάθεση για αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής τους από τους διοργανωτές. Για το σκοπό αυτό, θα προμηθεύουν το πλήρες όνομα τους και αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 4. Συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς (Μόνιμο, Κληρωτοί και Εφεδρεία). Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να καταρτίσουν μικτές ομάδες, δηλαδή πολίτες και στρατιωτικοί μαζί.

Αποκλείονται από συμμετοχή

 1. Θεωρητικές / συμβουλευτικές λύσεις / μελέτες / βιβλιογραφία που δεν αποδεικνύουν την δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής τους.
 2. Αποκλείονται προτάσεις / άτομα που παραβιάζουν τη νομοθεσία και δικαιώματα προσώπων όπως πνευματική ιδιοκτησία, προσβλητικό / παράνομο περιεχόμενο, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου, κλπ. Η ευθύνη για τήρηση των νομοθεσιών εναπόκειται αποκλειστικά στους διαγωνιζόμενους.
 3. Λύσεις που εξαρτώνται από συγκεκριμένη εταιρεία, πάροχο ή προμηθευτή.

Πνευματική ιδιοκτησία προτάσεων

Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν την πνευματική ιδιοκτησία των προτάσεων που έχουν δημιουργήσει κατά τη διάρκεια του hackathon.

Πρόγραμμα

Παρασκευή 17/1

15:00 – 18:00

Εγγραφή, διαχωρισμός σε ομάδες, αρίθμηση και κατανομή τραπεζιών (IDs), αρχική καθοδήγηση

18:30 – 19:00

Kick Off Meeting στην αίθουσα Ανδρέα Πατσαλίδη. Καλωσόρισμα, Ομιλίες εταίρων, κλπ.

19:00 – Έπειτα

Έναρξη εργασιών των ομάδων

20:00 – 23:00

Κλήση προς όλες τις ομάδες να παρουσιάσουν τις ιδέες τους και να λάβουν ανατροφοδότηση από τους μέντορες

Μεσάνυχτα

Λήξη πρώτης ημέρας εργασιών για τους Μέντορες. Οι ομάδες μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται αδιάκοπα στον χώρο

Σάββατο 18/1

 

Συνέχιση ανάπτυξης ιδεών των ομάδων

 

9:00 Καφές/Πρόγευμα – Άφιξη μεντόρων στον χώρο

 

14:00

Γεύμα

 

 

20:00

Δείπνο

Κυριακή 19/1

Συνέχιση ανάπτυξης ιδεών των ομάδων

9:00

Καφές/Πρόγευμα – Άφιξη μεντόρων στον χώρο

14:00

Γεύμα

15:30

Λήξη Εργασιών – Τέλος Χρόνου

16:00 – 19:00

Παρουσιάσεις Ομάδων (Pitching)

20:00

Βραβεύσεις

21:00

Εορταστική Εκδήλωση – Πάρτι

Celia Hadjichristodoulou

Managing Director
GrantXpert Consulting Ltd

Celia is the Founder and Managing Director of GrantXpert Consulting, an expert consulting and training company on national and EU funding programmes. The company was founded in 2009, following the successful application under the national funding scheme “Women Entrepreneurs”.

Celia Hadjichristodoulou

Managing Director
GrantXpert Consulting Ltd

Celia is the Founder and Managing Director of GrantXpert Consulting, an expert consulting and training company on national and EU funding programmes. The company was founded in 2009, following the successful application under the national funding scheme “Women Entrepreneurs”.

Celia Hadjichristodoulou

Managing Director
GrantXpert Consulting Ltd

Celia is the Founder and Managing Director of GrantXpert Consulting, an expert consulting and training company on national and EU funding programmes. The company was founded in 2009, following the successful application under the national funding scheme “Women Entrepreneurs”.

NEWSLETTER