Παρασκευή 31/1

15:00 – 18:00

Εγγραφή, διαχωρισμός σε ομάδες, αρχική καθοδήγηση

18:30 – 19:00

Kick Off Meeting στην αίθουσα Ανδρέα Πατσαλίδη. Καλωσόρισμα, Ομιλίες εταίρων.

19:00 – Έπειτα

Έναρξη εργασιών των ομάδων

20:00 – 23:00

Κλήση προς όλες τις ομάδες να παρουσιάσουν τις ιδέες τους και να λάβουν ανατροφοδότηση από τους μέντορες

Μεσάνυχτα

Λήξη πρώτης ημέρας εργασιών για τους Μέντορες. Οι ομάδες μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται αδιάκοπα στον χώρο

Σάββατο 1/2

 

Συνέχιση ανάπτυξης ιδεών των ομάδων

 

9:00 Καφές/Πρόγευμα – Άφιξη μεντόρων στον χώρο

 

14:00

Γεύμα

 

 

20:00

Δείπνο

Κυριακή 2/2

Συνέχιση ανάπτυξης ιδεών των ομάδων

9:00

Καφές/Πρόγευμα – Άφιξη μεντόρων στον χώρο

14:00

Γεύμα

15:30

Λήξη Εργασιών – Τέλος Χρόνου

16:00 – 19:00

Παρουσιάσεις Ομάδων (Pitching)

20:00

Βραβεύσεις

21:00

Εορταστική Εκδήλωση – Πάρτι